Skapande skola i Nynäshamn Kommun

Alla barn och unga har rätt att få uppleva kultur som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. Barns rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken och finns beskrivet i skolans läroplan och FN:s barnkonvention. 

Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Skapande Skola i Nynäshamn kommun är ett långsiktigt arbete som ska garantera alla elever ett brett utbud av kulturhändelser under sin skolgång.