Välkommen


till en blogg om arbetet med Skapande Skola i Nynäshamns Kommun.

Här hittar du information om vilka kulturaktiviteter som eleverna på 

kommunens grundskolor kommer att få vara med om under läsåret 2020/2021. 

Klicka på ev. länk för mer information. 


Översikt Läsår 2020/2021

Månad 
Datum 
Årskurs 
Aktivitet 
Augusti 
September 
v 38

v 39
Särskolan 

Åk. 9

Oktober 
v 41
Åk. 5
November 
v 45-46

v 46
Åk. 2

Åk. 8

December 
v 50

Åk. 4
Januari 
v 3-4
Åk. 7
Februari 
v 6-8
Åk. 6
Mars 
v 10
Åk. 1
April 
v 11-12

v 16
F-klass

Åk. 3
Maj 
Skapande skola genomförs med bidrag från
Kulturrådet

Skapande skola i Nynäshamn Kommun

Alla barn och unga har rätt att få uppleva kultur som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. Barns rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken och finns beskrivet i skolans läroplan och FN:s barnkonvention. 
Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.
Skapande Skola i Nynäshamn kommun är ett långsiktigt arbete som ska garantera alla elever ett brett utbud av kulturhändelser under sin skolgång.


Skapande Skola genomförs med medel från 

 KULTURRÅDET