Välkommen


till en blogg om arbetet med Skapande Skola i Nynäshamns Kommun.

Här hittar du information om vilka kulturaktiviteter som eleverna på 

kommunens grundskolor kommer att få vara med om under läsåret 2018/2019. 

Klicka på respektive årskurs i listan till vänster eller på länk för mer information.

Nynäshamns Kommun har beviljats bidrag för läsår 2018/2019. 
Läs mer här: 
https://www.nynashamn.se/Kommun-och-politik/Nyhetsarkivet-for-Nynashamns-kommun/Artiklar-nyheter-forskola-och-skola/2018-04-26-Skapande-skola-far-halv-miljon-kronor.htmlÖversikt Läsår 2018/2019


Månad Datum Årskurs Aktivitet
Augusti
September

18-20/9 Åk.7 Framtiden med Cirkus Tigerbrand
Oktober

Vecka 40 samt 
8-9/10

24-25/10
Åk.3


Särskola
Skrotinstrument med Johan och Nisse

Klang och Jubel med Teater Sláva
November

Vecka 47 + 26/11 Åk.2 Vattenmannen börjar skolan med Vattenmannen och Speed
December
Januari

16-18/1 2019 Åk.4 Mitt i musiken med Blåsarsymfonikerna
Februari V.6 Åk.5 Workshop i Streetdance med Improve your Groove

Mars

Vecka 11 


20/3
F-klass


Åk.1
Västafrikansk dans med Atab Bayo

Imse Vimse Mozart med Operaimprovisatörerna
April


Åk.6 Skolbio i samarbete med Filmcentrum och Bio Vågen
Maj


Åk.8 Poesifabriken med 10-tal
Maj/Juni
Åk.9 Konstworkshop på Nåttarö med konstnär Fredrik Johansson Marle

Skapande skola i Nynäshamn Kommun

Alla barn och unga har rätt att få uppleva kultur som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. Barns rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken och finns beskrivet i skolans läroplan och FN:s barnkonvention. 

Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Skapande Skola i Nynäshamn kommun är ett långsiktigt arbete som ska garantera alla elever ett brett utbud av kulturhändelser under sin skolgång.